Cart 0
ASR 04-726 Druzhnyy

Argos

ASR 04-726 Druzhnyy

$ 54.00

New 1/1250 scale waterline model of the Soviet frigate Druzhnyy by Argos (ASR 04-726) as in 1986.


Share this Product