Cart 0
HAI 768JY Nagato painted decks

Hai

HAI 768JY Nagato painted decks

$ 82.00

New 1/1250 scale waterline model of the Japans battleship Nagato by Hai (HAI 768JY) as in 1926. Decks painted by master maker John Youngerman.


Share this Product