Cart 0
HAI 997 Drac + Demirhisar

Hai

HAI 997 Drac + Demirhisar

$ 45.00

New 1/1250 scale model of the Turkish torpedo boats Drac and Demirhisar by Hai (HAI 997) as in 1907.


Share this Product