Cart 0
SH 16 Motorlastkahn (used)

Hansa

SH 16 Motorlastkahn (used)

$ 6.00

Used 1/1250 scale model of a German Motorlastkahn barge by Hansa (SH 16)


Share this Product